Startsidan  Nyheter  Föreningen  Stadgar  Styrelsen  Medlemskap  Kalendarium 


logo2.jpg

Föreningen grundad 1983.

På Internet sedan 1997

gk-logonline.jpg
Genklang ges ut av / is published by © Ovansiljans Släktforskare.


Litteratur

Genklang
Moraskivan
Forskarhjälp
Forskarsalen
Register
Nybörjare
Våra socknar
Efterlysningar
Till salu
Förteckning
Länkar
Sveriges kungar
Utbytestidningar

English page

Sammanställt av Mari-Louise Grudin

Förteckning över böcker/skrifter som kan vara av intresse för
släktforskare med anknytning till någon av Moras byar.By Titel Utgivare
Bergkarlås - -
Bonäs Kulturdagar i Bonäs 1667-1999 Stiftelsen Bonäs Bygdegård
Färnäs Kulturvandring i Färnäs by Monica Langwe 1993
Garsås Garsås "den sjungande byn" Riksförbundet för hembygsdvård m fl 1981
Gesunda - -
Gopshus Gopshus- en by i Mora Dokumentationsgruppen i Gopshus 1987
Gävunda - -
Isunda - -
Kråkberg se under Öna -
Kättbo - -
Lisselby - -
Långlet 100 år i Långlet : Gårdsdokumentation 1900-2000
Om utvandringen till Amerika och Selja och Långlet 1868-1929
Långlets byalag 2000

Selja och Långlets hembygdslag 1997
Morkarlby - -
Noret Mora Norets by en kortfattad dokumentation från 1600-talet t o m 1980 talet Karin Haglöf
Nusnäs Återblickar på livet i byn Nusnäs
Återblickar på livet i byn Nusnäs del 2
Ivar Johansson 1996
Ivar Johansson 1998
Oxberg Oxberg i går

Oxberg i går del II Bybor har berättat
Gardä i Uxbjär Gårdsdokumentation
Sjurby Minnesbilder
Oxbergs Hembygsdförening 1984
" 1991
" 1999
Anders Yrgård 1986
Risa - -
Ryssa Ryssa by Ingeborg Gossas 1984
Selja se under Långlet -
Siljansfors Siljansfors bruk, en kort historik
Muséet i skogen, om föreningen Siljansfors 1964-1989
Siljansfors bruk: Moras första industrietablering
Carl Nyström 1976
Carl Nyström 1989

Oscar Andersson 1995
Söromsjöbygden En dokumentation om Söromsjöbygden Södra Venjans sockenråd 2001 05 01.
Ulvsjö Ulvsjö Lindberg
Utmeland Gardn å fotjä dar
Gardn å fotjä dar
Vasamonumentet i Utmeland Mora socken Historia och Sägen
Utmelands byalag 1977
Utmelands byalag 1981
Lars O. Lagerqvist m fl 1991
Vattnäs - -
Vika Fulåberg ett fäbodställe i Mora
Vika- en by vid Siljan
Fulåbergs Fäbodlag 1990
Vika Byalag 1997
Vimo Vimosågen 1891-1949 Bengt Karlsson , Anders Örtengren 1997
Vinäs Weijnes weisär …
Rull Mats Människor och natur i min hembygd
Vinäs byalag 1982
Anders Pers 1922
Öna Öna by I
Öna by II
Öna by III
Byskolor i Kråkberg, Öna och Östnor
Minnen från by, fäbod och skola
Färdfolk från Öna, Östnor Kråkberg

Från by och fäbod
Värt att minnas
Minnen från skog och älv
Byfolk i helg och söcken
Öna byalag 1985
" 1986
" 1987
Byalagen i Kråkberg, Öna Östnor 1988
Öna byalag 1989
Byalagen i Kråkberg, Öna, Östnor 1991
Öna byalag 1993
" 1995
" 1997
" 1999
Östnor - -


Alla byar har inte ännu sammanställt någon dokumentation. I byarnas bygdegårdar/hembygsdgårdar finns dock i regel arkiv med foton mm.

Moras byar presenteras även på Mora kommuns hemsida,

En del byar har även egna hemsidor, se i tabellen.

Mora Tidning har sommaren 2000 haft en artikelserie om Moras byar

Böcker av mera allmän karaktär

Mora Boken del 1-3 Mora Kommun 1984,1988, 1999
Venjan 350 år Kyrkorådet i Venjans församling m fl 1957/1997
Bebyggelsenamn i Mora Kommun Orstnamnsarkivet i Uppsala Bror Lindén 1990
Indor i Våmhus socken Stig Björklund 1966
Våmhusfjärdingen Lars Levander 1944
Sool Öen 1972-2000 årsböcker Solleö Hembygdsförening
Gruddbo Nordiska Muséet 1938
Armborstet Dalregementets årsbok 1963 Dalregementets Kamratförening
Dalregementets personhistoria (befäl) del 1-4 Dalregementet 1984-1998
Bidrag till kännedom om fokundervisningen i Dalarna före 1842 Karl Linge 1929
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 Birgitta Lagerlöf Genetay 1990
Blåkullefärderna eller handlingar om Trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668-1673 Carl Gustaf Kröninngssvärd
1663-64 års inventering av fäbodar mm Bror Lindén 1974
Gamla papper angående Mora Socken Anders Pers 1927
Missmårn -2000 årsskrifter Mora Hembygdslag
Boken om Mora min hembygd Mora skolråd Gunnar Bälter 1954


Ännu fler tips om litteratur om Mora hittar du på
Mora Kommun/ bibliotek/ sökning.

Lantmäteriets kartor

© Ovansiljans Släktforskare.

Redaktör / Editor: Lars Stjernlöf, Mora.
Föreningen är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund sedan 1986